Radikálna jednoduchosť

Jednoduché spracovanie textových či databázových logov

Väčšina riešení SEM/SIEM je neslávne známa pre svoju zložitosť a náročnú údržbu. S Logmanagerom sa nemusíte obávať zdĺhavej implementácie, zložitého používania, licenčných poplatkov a školení dlhých niekoľko týždňov. Zamerajte sa na rast svojho podnikania a nechajte Logmanager, aby sa postaral o centralizovanú správu udalostí a logov.

Dáta a analýza pre IT operátorov v reálnom čase

Logmanager zaistí rýchlu orientáciu v obrovskom množstve dát, ktoré organizácia produkuje. IT operátori tak môžu reagovať skôr, ako udalosť prerastie do incidentu.

Výborné rozhranie, rýchla učiaca krivka

Intuitívne používateľské rozhranie, bezkonkurenčné svoju jednoduchosťou, zvládne ho obsluhovať každý. S integrovaným vizuálnym programovaním je práca s Logmanagerom zábavou.

Bezpečnosť

Upozorňovanie na incidenty a pokročilý reporting

Bezpečnosť IT prostredia nemusí byť nočnou morou. Logmanager nastavuje audit, v reálnom čase označuje udalostí a upozorňuje na vzniknuté incidenty. Vďaka pravidelne zasielanom prehľade máte všetko pod kontrolou.

Podpora rýchleho riešenia kritického IT incidentu

Automatizované obohacovanie dát, integrácia s externými nástrojmi a vylepšenie hodnoty logov Windows umožňujú pokročilú detekciu incidentov. V Logmanageri sa vykonáva forenzná analýza na zopár kliknutí.

SIEM — zber logov, obohacovanie a korelácia udalostí

Logmanager je cenovo najefektívnejší SIEM (Security information and event management) na trhu.

Vďaka Logmanageru získate napríklad:

  • korelácia udalostí (z ľubovoľných spracovávaných polí)
  • upozornenie na prekročenie limitných hodnôt
  • štatistické korelácie s podporou matematických funkcií
  • agregácia a vyťaženie získaných dát

Zhoda s predpismi

Pomáha s naplnením požiadaviek zákonov a noriem

Hľadáte riešenia ku kľúčovým slovám ako sú: audit, reporting, SEM, SIEM, analýza dát, správa logov a udalostí, riadenie prístupu, zodpovednosť používateľov? Potrebuje vaša organizácia (vzhľadom na svoje pôsobenie alebo veľkosť) systém centrálnej správy, analýzy a reportovania strojových dát?
Logmanager vám s tým pomôže.✅

  • ČSN/ISO 27001:2013
  • GDPR
  • PCI DSS v3.2
  • ZKB/VKB
  • NIS 1/2

Umožňuje vykonávať audit a forenznú analýzu incidentov

Periodický audit? Audit na vyžiadanie? Čo presne sa stalo, kto, kedy, prečo, ako? Strojové dáta nesú informácie, Logmanager vám dá okamžité odpovede.
Forenzná analýza? Dáta uložené v Logmanageri striktne dodržujú požiadavky noriem a sú použiteľné ako preukazný materiál pre vyšetrovanie vzniknutých incidentov. Digitálne podpísané zálohy strojových dát umožnia vracať sa do minulosti bez obmedzenia.

Dopravný podnik mesta Brna, a.s.'s label

"Logmanager je tá najužitočnejšia vec, čo sme si za posledné roky pre naše IT zaobstarali. Funguje na prvú dobrú, je to rýchle a ľahké nielen na prácu s vlastnými dátami, ale aj na administráciu. V základe obsahuje podporu všetkých dôležitých systémov, čo naša organizácia využíva. Vďaka Logmanager certifikovanému dodávateľovi dopadla implementácia a následné zaškolenie výborne. Znalosti sme si doplnili na školení organizovanom výrobcom a k dispozícii je podrobná česká dokumentácia aj prehľadný portál technickej podpory. Riešenie je veľkým prínosom pre prevádzku odboru IT. Za Dopravný podnik mesta Brna odporúčame."

Ing. Xenia Malá, vedúca odboru IT
Dopravný podnik mesta Brna, a.s.

Všetky príbehy →

Produkt namiesto služby

Chcite hotový produkt

Všetko sa dynamicky vyvíja. Ani strojové dáta nie sú výnimkou. Navyše ich spracovanie a vyhodnotenie je komplexná úloha. Časté drobné úpravy rôznych nastavení, užívateľských oprávnení alebo pridávanie nových zdrojov dát je nevyhnutné. Iba hotový produkt je zárukou, že tieto drobné, ale nevyhnutné úpravy bude schopný vykonávať váš team bez nutnosti pre každú drobnosť volať výrobcovi alebo technikovi dodávateľa.

Stavte na radikálnu jednoduchosť, ktorú Logmanager prináša.
Neverte však iba sľubom, riešenie si pred kúpou sami otestujte.

Zber logov a udalostí z prostredia Microsoft 365 / Office 365

Ľahšie to snáď ani nejde. Logmanager umožňuje zber logov z ľubovoľného typu licencie Microsoft 365 alebo Office 365. Proces je realizovaný prostredníctvom API a nevyžaduje inštaláciu ďalších komponentov. Zaobstarané logy sú triedené podľa aplikácií vzniku a označkované.

Logmanager prichádza s predpripravenými dashboardmi na rýchle prehľadanie dát. Nastavené upozornenia informujú o udalostiach so zaujímavou bezpečnostnou hodnotou.

Slovníkové útoky, krádeže identity, prístup z nezvyčajných geolokácií, vytvorenie nových užívateľov – o všetkom budete automaticky informovaní.

Dokonalá podpora pre zber logov z Windows prostredia

Unikátny prístup je realizovaný aj tu. Zber logov z prostredia Windows je riešený naším agentom s centrálnou správou. Logy vytvára auditná politika v rámci Active Directory. Rozšírte ich o Logmanagerom definované bezpečnostné udalosti získané detailným sledovaním procesov. Všetko na jedno kliknutie.

Centrálna správa agentov umožňuje jednoduchý spôsob filtrovania logov ešte pred odoslaním do Logmanageru. Obrovský výkon agenta až 3000 EVTx a 17 000 textových logov za sekundu použite na zber logov z celých skupín serverov alebo pracovných staníc bez nutnosti inštalácie ďalších agentov na všetky systémy.

Súčasťou Logmanageru je návod na vytvorenie auditných politík, preddefinované pohľady na dáta, upozornenie na kritické udalosti a videonávod, ako túto komplexnú problematiku jednoducho riešiť.

Kľúčové funkcie

Centrálny prehľad nad logami s grafickou vizualizáciou

Jedno webové rozhranie, nič viac. V Logmanageri sa nestretnete s makrami, skriptami, textovou konfiguráciou, alebo dokonca s príkazovým riadkom. Všetko sa ovláda v grafickom rozhraní štýlom ukáž a klikni. Platí to aj pre vizualizáciu a prehľadávanie dát.

Zjednotený formát logov

Základom pre efektívne vyhodnocovanie strojových dát je zjednotenie formátov logov. Logmanager podporuje viac ako 120 zariadení a systémov v základnej konfigurácii. Integrácia nových a aktualizácia existujúcich systémov je súčasťou technickej podpory Logmanageru.

Splnenie požiadaviek Zákona o kybernetickej bezpečnosti

Nevymýšľajte vymyslené. Logmanager vám pomôže vyriešiť zákonom požadované organizačné i technické opatrenia na riadenie rizík, vedenie bezpečnostnej dokumentácie a hlásenie kybernetických incidentov. Je toho však oveľa viac

Integrita dát

Dáta raz získané Logmanagerom nie je možné modifikovať, zmazať ani inak znehodnotiť. Každý záznam má svoj jedinečný odtlačok, každý index má svoj digitálny súčet, každý export má svoj digitálny podpis.

Chcem si vyskúšať Logmanager

Data flow illustration