Zákazníci o nás radi hovoria, že „Logmanager plní to, čo sľúbil“. A o tom, koniec koncov, svedčia aj skutočné príbehy našich zákazníkov, ktoré si môžete prečítať nižšie.

 • Dopravný podnik mesta Brna, a.s.

  Dopravný podnik mesta Brna, a.s.'s label

  "Logmanager je tá najužitočnejšia vec, čo sme si za posledné roky pre naše IT zaobstarali. Funguje na prvú dobrú, je to rýchle a ľahké nielen na prácu s vlastnými dátami, ale aj na administráciu. V základe obsahuje podporu všetkých dôležitých systémov, čo naša organizácia využíva. Vďaka Logmanager certifikovanému dodávateľovi dopadla implementácia a následné zaškolenie výborne. Znalosti sme si doplnili na školení organizovanom výrobcom a k dispozícii je podrobná česká dokumentácia aj prehľadný portál technickej podpory. Riešenie je veľkým prínosom pre prevádzku odboru IT. Za Dopravný podnik mesta Brna odporúčame."

  Ing. Xenia Malá, vedúca odboru IT

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

  Vysoká škola ekonomická v Praze's label

  "K počítačovej sieti našej vysokej školy sa pripája cez LAN a WLAN viac ako 11 000 zariadení a 17 500 aktívnych študentov a akademických pracovníkov. V takom množstve je ťažké udržať si prehľad o udalostiach a ich súvzťažnosti. LOGmanager nám dáva prehľad nad všetkými udalosťami v našej počítačovej sieti, vrátane ich korelácií medzi sebou."

  Tomáš Škřivan, vedúci Oddelenia sieťovej infraštruktúry

 • Státní zemědělský intervenční úřad

  Státní zemědělský intervenční úřad's label

  "Najskôr sme hľadali nástroj na ukladanie auditných informácií o transakciách v našom systéme na rozdeľovanie dotácií pre poľnohospodárov. Všade sme narážali na problémy s licencovaním a nízkym výkonom. LOGmanager sme nakoniec nasadili nielen na ukladanie auditných informácií, ale aj pre správu všetkých logov v organizácii. Máme tak jednoduchý a výkonný nástroj pre riešenie problémov a audit súčasne."

  Ing. Zdeněk Niepel, vedúci Oddelenia administrácia serverov a aplikácií

 • Univerzita Ostrava

  Univerzita Ostrava's label

  "Naším firewallom beží komunikácia 10.000 užívateľov univerzitnej siete. Takéto množstvo spojení nie je jednoduché logovať. Narážate na problémy s výkonom, licenciami na zariadení, licenciami na množstvo dát. LOGmanager má dostatok výkonu a hlavne, nemá vôbec žiadne obmedzujúce licencie."

  Jiří Kubina, správca siete Centrum informačných technológií OSU

 • Městská část Praha 3

  Městská část Praha 3's label

  "Nepotrebujeme drahý SIEM systém s množstvom zložitých funkcií. Chceli sme centrálne úložisko logov s analytickými funkciami a dostatočným výkonom. LOGmanager má primeranú cenu a jednoduchý, teda žiadny, systém licencovania. A to nám úplne vyhovuje."

  Tomáš Hilmar, vedúci odboru informatiky Mestskej časti Praha 3

 • Česká televize

  Česká televize's label

  "Logovací nástroj spravujú 2 ľudia na 2% svojho pracovného času. Jedná sa prevažne o pridávanie či uberanie systémov, pridávanie alertov a všeobecné využívanie nástroja. V porovnaní s inými nástrojmi sa nám predovšetkým páči jednoduchosť ovládania, jednoduché grafické rozhranie a no-licence politika. LOGmanager nám dáva presne to, čo potrebujeme - prehľad o udalostiach v počítačovom prostredí Českej televízie."

  Ing.René Pisinger, vedúci systémovej podpory

Prípadové štúdie

 • G.EN. GAZ Energia

  G.CZ. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. je největším soukromým distributorem zemního plynu v Polsku, který pokrývá území 87 obcí v 5 okresech, má základnu přibližně 40 000 zákazníků a v roce 2019 prodal 1 milion MWh plynu.

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je univerzitná verejná vysoká škola, ktorej poslaním je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať tak k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Hlavnou úlohou UKF pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť.

 • Dr.Max

  Skupina Dr.Max provozuje a spravuje velmi různorodé IT systémy určené pro chod nejen lékáren, ale i skladů, distribuce léčiv, jejich vývoj a výrobu. To vše vyžaduje řadu databázových systémů a velmi rozsáhlou počítačovou síť.

 • Telco Pro Services a.s., člen skupiny ČEZ

  Společnost Telco Pro Services, a. s., člen Skupiny ČEZ, je telekomunikačním operátorem působícím na českém telekomunikačním trhu, jehož podnikatelská činnost je zaměřena na poskytování telekomunikačních služeb zákazníkům s převažujícím podílem dodávky společnostem ze Skupiny ČEZ.

 • Česká televize

  Česká televize spravuje informační systémy určené pro chod ČT, řadu databázových systémů a velmi rozsáhlou počítačovou síť. Obsluhuje více jak 3000 počítačů, 250 virtuálních nebo fyzických serverů (Windows, LNX, Unix) a přes 200 síťových prvků.

 • ČD Cargo, a.s.

  ČD Cargo, a.s. (dále jen ČDC) je největší český nákladní železniční dopravce. Tato společnost je dceřinou společností národního dopravce České dráhy, a.s. Obě společnosti patří spolu s dalšími dceřinými organizacemi do Skupiny ČD.

 • Krajská Nemocnice Jihlava

  Nemocnice Jihlava je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Jedná se o největší nemocnici v kraji s počtem více než 1.500 zaměstnanců. Je spádovou nemocnicí pro přibližně 200.000 obyvatel, ve vybraných oborech až pro 500.000 obyvatel. Poskytuje 621 akutních lůžek, 75 lůžek následné péče a 10 lůžek paliativní péče.

 • O2 Logmanager

  O2 prišlo na slovenský trh vo februári 2007 ako tretí mobilný operátor. Od začiatku svojho pôsobenia prináša revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým portfóliom produktov sa snaží systematicky meniť pravidlá mobilnej komunikácie.

 • Budimex

  Budimex SA je společnost s padesátiletou tradicí, která významně přispěla k hospodářskému rozvoji Polska. Společnost realizovala tisíce moderních infrastrukturních, kubaturních a průmyslových investic. Kultura inovací, zlepšování a dodržování zásad udržitelného rozvoje umožnily společnosti Budimex získat vedoucí postavení na polském stavebním trhu.

 • Město Karviná

  Karviná je statutární město v Moravskoslezském kraji. Nachází se na území historického Těšínského Slezska, 18 km východně od Ostravy na řece Olši. Žije zde přibližně 54 tisíc obyvatel s významnou slovenskou a polskou menšinou. Je universitním, turistickým, lázeňským a ekonomickým centrem východního Ostravska se spádovou oblastí s více jak 200 000 obyvateli.