Logmanager a naše cíle v roce 2023

Cloud, to je oč tu běží!

Stále více se organizace přesouvají do cloudu, je to trend, který nelze zastavit a ani to nedává smysl, jelikož cloud smysl dává. A my jsme si toho vědomi, cloud se stal nedílnou součástí našich životů, nedokážeme si to bez něj představit, ať jde o emaily, nakupování, bezpečnostní služby nebo infrastrukturu.

A protože je pro nás zákazník na prvním místě, nastavili jsme si nový cíl – vydat virtuální Logmanager, na kterém aktuálně pracujeme. Následujeme současné trendy a přidáváme se k dalším velkým výrobcům, kteří se touto cestou vydali také. Pokrýt potřeby datových center, zákazníků a služeb v cloudu bude jednou z našich priorit.

Virtuální verze umožní flexibilnější škálování, licencování a ve finále jednodušší provoz samotného řešení. V budoucnu tak virtuální verze nahradí demo boxy Logmanager, usnadní se proces testování, nasazování a prezentace řešení.

Přínos nepocítí pouze zákazníci, kteří získají možnost radikálně jednoduchého sběru událostí/logů v cloudovém či virtuálním světě, ale pocítí ho i samotní partneři. Těm se otevřou dveře do dalších zajímavých projektů, kde budou moct využít zkušeností se stabilním produktem Logmanager a posunout oblast svého podnikání ještě dál. Ať se bude jednat o jednoduchý model produktu jako služby, nebo řešení bezpečnosti tam, kam nemůžete „strčit box“.

Virtuální Logmanager usnadní proces testování a nasazení, umožní efektivnější vzdělávání a zajistí dostupnost sběru kritických auditních informací tam, kde to doposud nešlo. A to všechno radikálně jednoduše, přesně tak, jako doposud.